גורמי אובדן פנימיים:

בס"ד

עיקר האובדן בארגון נגרם ע"י גורמים פנימיים בארגון.חלק מהנזקים נגרמים בשוגג עקב חוסר תשומת לב מספקת, שיקול דעת מוטעה, ניהול שאינו מקצועי, חוסר אכפתיות וחסר שייכות ואחריות. זהו פחת מנהלי. אולם החלק הגדול של האובדן נגרם ע"י גורמים פנימיים – בזדון, על ידי ניצול מקום העבודה לתועלת ולטובת הנאה אישית על חשבון המעסיק והעסק.

גורמי נזק בשוגג – פחת ניהולי (17%)

 • אי-עמידה בנוהלי הארגון.
 • תמחור שגוי.
 • הזמנת סחורה מעבר לכוח הקנייה.
 • שעות עבודה לא מותאמות לצורכי הארגון.
 • השארת כסף, סחורה או חומר רגיש ללא השגחה או במקום נגיש לכל דכפין.
 • שימוש מוגזם בצורכי העבודה (לצרכים אישיים).
 • בזבוז – השארת מזגנים, אור, מחשבים וכו' פועלים ללא צורך.
 • חוסר תכנון או שת"פ במבצעים של כל הגורמים במערכת.
 • חוסר שת"פ של הארגון עם מחלקת מניעת אובדן.
 • ביצוע הנחות ללא אישור על מנת לקדם מכירה.
 • צורכי משרד שותפים בהגזמה (חלב, קפה, נייר טואלט וכו').
 • השארת מפתחות/קודים באופן גלוי וידוע.

ברצוני לבהיר נקודות אלה כהכנה להמשך:

 • רוב העובדים הגונים.
 • נזק שיכול להיגרם ע"י עובד, גדול בעשרות מונים מגניבה ע"י לקוח.
 • עובד אחד גנב יכול לגרום לאי נוחות בקרב כל העובדים.

 

מתוך הספר "סוד התוצאה".

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY