כלים שלובים

המצב הביטחוני והמצב כלכלי הינם כלים שלובים. ההשלכות של המצב הביטחוני על הכלכלה באים לידי ביטוי  גם באופן ישיר וגם באופן עקיף. 

ההשפעה הישירה מורגשת בעלייה בהוצאות שמירה ואבטחה ,חיזוק ואחזקת הצבא, נשק , תשתיות , כלים וכיוצא בזה. ההשפעה העקיפה באה לידי ביטוי בירידה בפריון בעסקים , גיוס אזרחים לשירות , מימון נוסף ע"י מיסים , פגיעה בתיירות וכדומה.יש לזכור שמצב זה משליך על ישירות על עבודתינו בתחום מניעת אובדן .

במהלך החודשים האחרונים אנו חווים עלייה ברמה וכמות הגניבות  וגם בסוג הלקחנים. אם עד היום היינו נתקלים בגנבים סידרתים , כנופיות ויכולת לזהות ע"פ סמ"חים כיום אנו נתקלים ביותר ויותר אנשים נורמטיביים , בעלי מקצועות, עבודה מסודרת ומשרות מכובדות כך שהמצב הכלכלי אינו הגורם לביצוע העבירה אלא השפעת המצב הביטחוני , חוסר הוודאות , הפחד הם המשפיעים  על המצב הנפשי ומתוך מצב זה מתבצעת העבירה.

 

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY