בית המשפט המחוזי בחיפה גזר עונש של שנתיים מאסר בפועל למנהלת חשבונות תושבת חוסן שגנבה  106 פעמים ממעבידה, סך הכל  סכום של כמעט מיליון שקלים. עם הכסף היא בין השאר רכשה פרגולה, מימנה חיפוי לבריכה וגם רכשה נופשים בארץ ובחו"ל

כפי שנכתב בכתב האישום, האשה  גנבה סכום של 971,349 שקלים החל מחודש מרץ 2013 ועד חודש דצמבר 2014 כשעבדה בחברת פסקל טכנולוגיות אגודה שיתופית חקלאית בע"מ . חלק מתפקידיה כללו העברות בנקאיות מחשבון הבנק של חברת פסקל והפקדת כסף מזומן לאותו חשבון. בהתאם להודאתה הורשעה בריבוי עבירות של גניבה בידי עובד , זיוף בכוונה לקבל דבר בנסיבות מחמירות, רישום כוזב במסמכי תאגיד  ושימוש במסמך מזויף בנסיבות מחמירות .הנאשמת בת כ-42, נשואה ואם לשני ילדים בגיל 10 ו-13.

היא ביצעה לא פחות מ-106 מעשי גניבה ועשתה זאת  בדרך של העברות בנקאיות מחשבון הבנק של פסקל לחשבונות בנק בבעלותה ובבעלות בעלה ולחשבונות בנק של צדדים שלישיים והשאר, סכום של 15,927 שקלים באמצעות שליחת ידה במרמה ולשימושה בסכומי כסף במזומן שנמסרו לה לשם הפקדתם בחשבון הבנק של פסקל.

לצורך הגניבה באמצעות העברות בנקאיות, הנאשמת עשתה שימוש בטופס פניה לבנק שהיה במחשבי פסקל, הנאשמת זייפה בכל אחד מהמקרים את הטופס בכך שהעתיקה לתוכו חתימות אלקטרוניות של מורשי חתימה שהיו סרוקות במסמכים אחרים. לצורך הסוואת הגניבה ממעבידה, הנאשמת ביצעה בכוונה לרמות רישומים חשבונאיים כוזבים במסמכי פסקל, בדרך זו קבלה הנאשמת במרמה את הסכומים כאמור לעיל. הכספים הועברו למטרות שונות כמו רכישת רכב, מימון בניית פרגולה, מימון חיפוי לבריכה, רכישת נופשים בארץ ובעולם והחזר הלוואות.

כפי שציין השופט אברהם אליקים, למאשימה לא היו ראיות לעניין העונש, וגם היא חסרת עבר פלילי. כפי שנכתב היא  נטלה אחריות מלאה על מעשיה ועשתה מאמצים רבים לתיקון תוצאות העבירות  ולפיצוי על הנזק שנגרם בגינן ועובדה מהותית זו ביחד עם העובדה כי לנאשמת אין עבר פלילי, אלו אמורים להביא להקלה משמעותית בעונשה מצד שני לא ניתן להתעלם מהיקף הגניבות וממספרן הרב. הנאשמת בחרה לא להביא נתונים באשר למצבה הכלכלי, אך הסניגור שלה טען כי לנאשמת אין כסף, כמו כן הוגשו מסמכים רפואיים בקשר למחלתה של בתה של המתלוננת
"אני סבור כי יש צורך במקרה זה בהרתעת הרבים מפני ביצוע עבירה מסוג העבירות שביצעה הנאשמת וכי יש סיכוי של ממש שהחמרה בעונשה תביא להרתעת הרבים.  החמרה שתכלול עונש של מאסר בפועל לתקופה לא קצרה וקנס משמעותי, תוך התחשבות במצבה הכלכלי של הנאשמת".

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY