שוק הנדל"ן בישראל מצוי בתקופה של האטה משמעותית. מספר העסקאות בשוק ירד באופן משמעותי ולממשלה יש חלק ניכר ביכולת להניע מהלכים. רן זיו בעלים ומנכ"ל סמארט נדל"ן מסביר

שוק הנדל"ן בישראל הוא אחד הנושאים המדוברים ביותר בשנים האחרונות. המחירים הגבוהים של הדירות, הקשיים של זוגות צעירים לרכוש דירה ובעלי הנכסים שמרוויחים ממצב זה, הם רק חלק מהסיבות לכך.

על הממשלה לעשות מספר צעדים על מנת להוזיל את מחירי הדיור בישראל, כגון הגדלת היצע הדירות, הוזלת מחירי הקרקעות והקלות במיסוי. האם הצעדים הללו יצליחו להביא להורדה משמעותית במחירי הדיור?

הגדלת היצע הדירות

אחד הצעדים החשובים ביותר שיכולה הממשלה לעשות הוא להגדיל את היצע הדירות. זאת ניתן לעשות באמצעות קידום בנייה חדשה, הן במרכז הארץ והן בפריפריה.

על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, בשנת 2023 נבנו בישראל עד כה כ-65,000 יחידות דיור חדשות. זאת עלייה של כ-8% לעומת שנת 2022.

עם זאת, חשוב לציין כי העלייה במספר יחידות הדיור החדשות, עדיין אינה מספקת כדי לענות על הדרישה הגבוהה לדירות בישראל.

הממשלה הציעה מספר צעדים לקידום בנייה חדשה, כגון:

* קידום הסכמי גג עם רשויות מקומיות, המחייבים אותן לבנות כמות מסוימת של יחידות דיור.

* הקלה ברגולציה ובהליכי התכנון והבנייה.

* הקצאת קרקעות לבנייה במחירים מוזלים.

 

צעדים אלו צפויים להוביל לעלייה במספר יחידות הדיור החדשות שנבנות בכל שנה. עם זאת, לוקח זמן לבנות דירות חדשות, כך שצעדים אלו לא יעלו את היצע הדירות באופן מיידי.

 

הוזלת מחירי הקרקעות

מחיר הקרקעות בישראל הוא אחד הגורמים העיקריים לעליית מחירי הדיור. הממשלה יכולה להוזיל את מחירי הקרקעות באמצעות מספר צעדים, כגון:

 

* הגדלת ההיצע של קרקעות לבנייה.

* קידום מכרזים פתוחים למכירת קרקעות, שיגבירו את התחרות בין היזמים.

* הקצאת קרקעות לבנייה ציבורית במחירים מוזלים.

 

צעדים אלו צפויים להפחית את הרווחיות של יזמי הנדל"ן, מה שעשוי להוביל להורדת מחירי הדירות. עם זאת, חשוב לציין כי הוזלת מחירי הקרקעות היא צעד מורכב, שעשוי לפגוע בהכנסות המדינה.

 

הקלות במיסוי

הממשלה יכולה להקל במיסוי על דירות מגורים, מה שעשוי להוזיל את עלויות הרכישה והאחזקה עבור משקי הבית.

 

בין ההקלות האפשריות ניתן למנות:

* העלאת תקרת מס הרכישה על דירות מגורים.

* הגדלת הפטור ממס הכנסה על הכנסות משכירות.

* הוזלת מס הרכישה על דירות קטנות.

 

צעדים אלו צפויים להקל ברכישת דירות, על אף שבמידה מסויימת עשויים לפגוע בהכנסות המדינה.

יש לציין כי שוק הדיור מורכב מגורמים רבים נוספים המשפיעים על מחירי הדירות, כגון הריבית במשק, האינפלציה והמצב הכלכלי.

 

מאת רן זיו, בעלים ומנכ"ל סמארט נדל"ן

https://instagram.com/smart_il1

 

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY