הקנס הוטל על ידי המשרד להגנת הסביבה בגלל מה שהוגדר כ"אי עמידה בהוראות למניעה וצמצום של זיהום האוויר. בין הסיבות  לעיצום : פריקת חומרים שלא לפי ההוראות ובאופן שעלול לגרום למפגע אבק, אי התקנת ציוד שתפקידו לנטר אירועי אבק ואי ביצוע דיגום של אבק

"אנחנו רואים בחומרה כל מעשה שמנוגד לחוק ופוגע באיכות סביבה ובבריאות הציבור. לא נהסס גם בעתיד לפעול בנחישות לאכיפת חוקי הגנת הסביבה  נגד כל גורם, חזק וגדול ככל שיהיה. מי שיזהם ישלם", כך אמר ח"כ זאב אלקין, השר להגנת הסביבה בהקשר לעיצום הספי על סך 2,196,480 שקלים שהוטל חברת נמל חיפה בגין הפרה ואי קיום של הוראות שניתנו לחברה לפי חוק אוויר נקי.

כפי שנמסר מדוברות המשרד,  החברה (הנמל) ביצעה בסוף ספטמבר ובתחילת אוקטובר 2014 פריקה מכלי שיט של מטען מוצק בצובר, באופן המנוגד להוראות שניתנו לה, ומבלי להתקין את האמצעים הנדרשים כדי למנוע זיהום אוויר כתוצאה מפיזור האבק. פעולות אלה הובילו לפיזור אבק באופן בלתי סביר והעלו חשש לזיהום הסביבה.

החברה גם לא התקינה מצלמות המחוברות למרכז בקרה, עד למועד שנדרש ממנה, וזאת לצורך ניטור ויזואלי ואלקטרוני של היוצרות אבק העולה מפעילות הפריקה והטעינה. נוסף על אלה, ובניגוד להוראות, לא הוגשו תכניות דיגום ולא בוצעו דיגומים סביבתיים במהלך השנים 2013-2014.

סגן השר להגנת הסביבה, ח"כ ירון מזוז הוסיף כי: "לאחרונה הקים נמל חיפה מערך לפריקת צוברים בצורה שאינה מזהמת את הסביבה. זאת לאחר שנדרש לעשות זאת ע"י המשרד להגנת הסביבה. כיוון שלא עשה זאת בעבר, הוטל עליו עיצום כספי. אנו מקווים שמעתה הנמל יעבוד בצורה שאינה מזהמת את הסביבה גם בתחום האוויר וגם בתחום הים. נמשיך לעקוב ולפקח בצורה צמודה ובלתי מתפשרת אחר פעילות הנמל".

 

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY