המשרד להגנת הסביבה דורש  יעד הפחתת פליטות חדש ואגרסיבי וחיוב המפעל לבדוק את רכיבי הציוד כדי לוודא  עמידה ביעדים החדשים שנקבעו. במידה והמפעל לא יעמוד  ביעדים המשרד יורה על השבתה מידית של כל המתקנים במפעל. ההוראות החדשות אמורות להוביל לירידה של -50% אחוז בפליטות הלא מוקדיות לעומת 2014

היום, שני, המשרד להגנת הסביבה שלח לקבוצת כרמל אוליפינים ומנכ"ל בז"ן  (בתי הזיקוק) צו מנהלי למניעה ולצמצום של זיהום אוויר בתרכובות אורגניות נדיפות (VOCs) שמקורן בפליטות מרכיבי ציוד במפעל החברה. לפני כחודש הוזמנו אנשי המפעל לשימוע בעקבות עליה משמעותית בפליטות זיהום האוויר, הכפלה בפליטות הלא מוקדיות של מזהמים אורגנים נדיפים בשנת 2015. במשרד אומרים כי במידה והמפעל לא יעמוד בהוראות החדשות שניתנו היום בצו המשרד מוסמך ע"פ סעיף 46 לחוק אוויר נקי להורות על השבתת המתקנים במפעל.

 

שלמה כץ, מנהל מחוז חיפה כותב בצו  כי בעקבות הנתונים שעלו בשימוע קיים יסוד סביר להניח כי התנהלות המפעל יוצרת חשש ממשי לגרימת  זיהום אוויר בלתי סביר. לפיכך, מורה כץ למפעל כרמל אולפינים להימנע מזיהום אוויר מפליטות מרכיבי ציוד במפעל באופן מיידי.

מנכ"ל המשרד להגנת הסביבה, ישראל דנציגר: "אנחנו מציבים היום רף חדש של יעדים נוקשים לתעשייה במפרץ חיפה. נמשיך לפקח ולוודא עמידה ביעדים אלה מכלל המפעלים במפרץ כדי לשמור על בריאות תושבי האזור".

במסגרת הצו מציב המשרד למפעל יעד הפחתת פליטות חדש ואגרסיבי וחיוב המפעל מיד בסיום ההשבתה המתוכננת שלו לבצע בדיקה מקיפה לכל רחיבי הציוד שתוודא עמידה ביעדים החדשים שנקבעו. המשרד מחייב את המפעל לבצע תכנית לאיתור ותיקון של דליפות מזהמים אורגניים נדיפים מכלל מתקני החברה ובכלל זה שימוש בטכניקה המיטבית הזמינה להפחתה ולמניעה של פליטות אלו.

העמידה בתכנית להפחתת הפליטות מרכיבי הציוד והחלפת רכיבי הציוד תביא ע"פ ההוראות בצו לפליטה מרבית מרכיבי ציוד של עד 150 טון בשנה החל מה-1 ביולי 2016. זאת לעומת קצב פליטה שנתי של כ- 250  טון בשנת 2014 ועלייה לכ-530 טון בשנת 2015.

צעד זה הוא חלק מהמדיניות שמוביל המשרד להגנת הסביבה הכוללת הרחבת הפיקוח במפעלים באזור מפרץ חיפה ובכלל זה עלייה בפיקוחי הפתע ובדיגומי הפתע בדליפות הלא מוקדיות ובארובות המפעלים והגברת צעדי האכיפה בתעשייה.

מפעל כרמל אוליפינים הינו מפעל פטרוכימי העושה שימוש במוצרי נפט לייצור חומרי גלם לתעשיית הפלסטיק והוא אחד הגורמים הגדולים ביותר לפליטת מזהמים אורגנים נדיפים במפרץ חיפה. הצו המנהלי שנשלח הוא תוצאה של מדיניות המשרד במסגרת התכנית הלאומית לצמצום זיהום האוויר במפרץ חיפה הקובעת כי לא תאושר תוספת פליטות מהתעשייה באזור. כמו כן, המפעל נמצא תחת תהליך החמרה בתקני הפליטה ובתחזוקת המפעל מתוקף חוק אוויר נקי.

6 COMMENTS

LEAVE A REPLY