רשות מקרקעי ישראל דורשת את פינוי חוף דור נחשולים מעסקים בלתי חוקיים

להחזיר את החוף לציבור : החטיבה לשמירת הקרקע ברשות מקרקעי ישראל פועלת להפסקת השימושים הבלתי חוקיים בחוף דור-נחשולים, חוף ציבורי בו נערכים אירועים פרטיים סגורים בתשלום. במידת הצורך לא יהססו המפקחים לעצור אירועים פרטיים בחוף באמצע האירוע"

החטיבה לשמירת הקרקע ברשות מקרקעי ישראל (רמ"י), פנתה במכתבי התראה לראש המועצה האזורית חוף הכרמל, ליישובים דור ונחשולים ולבעלי העסקים הפועלים בחוף דור-נחשולים. רמ"י דורשת להפסיק את הפעילות של בעלי העסקים המפעילים עסקים באופן בלתי חוקי בחוף ולהשיב את הקרקע לקדמותה.

העסקים הבלתי חוקיים שפועלים במקום מופעלים ע"י חברת דור על הים בע"מ, חנינא עמישב מבנימינה, חברת ים בדור בע"מ, שמואל שפר ממושב גבע כרמל, קיבוץ נחשולים-המלון על החוף, צבי ברנשטיין מקיבוץ אושה ודור מושב עובדים להתיישבות חקלאית שיתופית בע"מ.

במכתב ההתראה לראש המועצה האזורית חוף הכרמל נאמר כי "עפ"י בדיקה שביצענו עולה כי מתבצע שימוש מסחרי שאינו כדין וללא הסכמה ואישור של רשות מקרקעי ישראל […], במקרקעי ישראל הידועים כחוף דור-נחשולים ע"י הקמת תשתיות לארועים פרטיים וביצוע פעילות מסחרית […] בתשלום בחוף הים."

עוד נאמר כי "מאחר שלמועצה אין חוזה הרשאה בתוקף נבקש לפעול להסדרת ההרשאה". עוד הוסיפו כי

"מאחר שלטענת חלק מהגורמים הם זכיינים של המועצה להפעלת החוף (על אף שאין הרשאה בתוקף) נבקשך לפעול להפסקת השימוש שאינו כדין לאלתר".

לבעלי העסקים הובהר כי עליהם להפסיק כל שימוש שאינו כדין, להרוס את כל מה שהם בנו בניגוד לחוק, ולפנות את הקרקע ולהשיב את המצב לקדמותו. כמו כן נדרשו בהתראה "להפסיק לאלתר קיומם של ארועים פרטיים ופעילות מסחרית בתשלום על החוף". כמו כן, נדרשו קיבוץ נחשולים ומושב דור, לפרק לאלתר את המחוברים והתשתיות לטובת האירועים הפרטיים, תשתיות שהוקמו בניגוד לחוק, ולפנות את החוף הציבורי.

מדובר בחוף ים ציבורי המיועד לשימוש ורווחת הציבור. בחלק מהמקרים, המפעילים בחוף דרשו תשלום מאנשים פרטיים שביקשו לערוך אירועים בחוף הציבורי, במקרים אחרים המפעילים קיימו ארועים, חסמו ותפסו חלק ניכר משטחי החוף לטובת הארועים הללו ובכך מנעו מהציבור גישה לאותם אזורים וגרמו לטירדה לשאר הנופשים בחוף, כאשר הפעילויות הללו בוצעו ללא היתרים ובניגוד לחוק, כמו כן, גרפו לכיסם רווח כספי ניכר על חשבון הציבור.

"מפקחי החטיבה לשמירה על הקרקע ברשות מקרקעי ישראל, פועלים בשמירה והגנה על אדמות המדינה לטובת הציבור כולו. במקרה זה נמצא כי ישנו שימוש בלתי חוקי על אדמת המדינה בחוף הים הציבורי דור-נחשולים, ישנם מפעילים המקיימים מגוון עסקים במקום ללא היתרים ולכל אלה מצטרפת העובדה שהמועצה טרם הסדירה את חוזה ההרשאה שלה בחוף ולכן כל פעילות במקום אינה חוקית כרגע. בכוונתנו לפעול באופן מיידי לפינוי המטרדים שהוקמו על חשבון השטח הציבורי ונמשיך לפעול בהגנה על חופי הציבור לטובת הציבור כולו". אומר ישראל סקופ, ראש החטיבה לשמירה על הקרקע ברשות מקרקעי ישראל.

4 COMMENTS

LEAVE A REPLY