תביעה ייצוגית אותה הגישה צעירה נגד מכללת האיפור איל מקיאג', ואשר נדונה בבית המשפט המחוזי בחיפה –  נדחתה בימים אלה.התובעת (30) נרשמה ללימודי איפור מקצועי בסניף חיפה של המכללה ורכשה ערכת איפור בעלות כוללת של כ-13 אלף שקלים.

בחלוף חודש וחצי מהרישום לקורסי האיפור, הגישה התובעת את מועמדותה לעבודה בחו"ל – והתקבלה. כך, יום לפני פתיחת הקורס, פנתה התובעת למכללה, וביקשה לבטל את הרשמתה ואף לקבל החזר כספי מלא. הצעירה נענתה בשלילה, ופנתה בכתב אל המכללה לאחר 50 יום מפתיחת הקורס הראשון. משנדחתה גם פנייתה זו, וכן פניה נוספת לוועדת ביטולים של המכללה – הגישה הצעירה תובענה ייצוגית על סך 26 מיליון שקלים נגד מכללת איל מקיאג' לביהמ"ש המחוזי בחיפה.

במסגרת בקשתה דרשה התובעת כי יינתן פיצוי לכל לקוח שהוחתם על  נוסח ההסכם האחיד עליו הוחתמה גם היא – וזאת במהלך 7 השנים שקדמו להגשת תביעתה. לטענתה, בעצם ההחתמה על ההסכם – המכללה פגעה בחופש ביטול ההתקשרות של החותמים. בין עילות התביעה טענה התובעת כי המכללה לא אפשרה לה לעיין בחוזה לפני חתימתה עליו, וכי הטעתה אותה
בכל הנוגע לזכותה לביטול ההסכם.עוד טענה התובעת, שהמכללה דחתה את תחילת הקורס בכשלושה שבועות, אך לה לא ניתנה זכות דומה לבטל את השתתפותה בקורסים – דבר המהווה חוסר סימטריה בחובות ובזכויות הצדדים כפי שהם מבוטאים בהסכם ביניהם.לדברי עורכי הדין יעקב בטש ומיטל דקל ממשרד זאבי-בטש, המייצגים את המכללה, דווקא המכללה היא שהתנהלה
בצורה הוגנת, ואף הציעה לתובעת שלל פתרונות הוגנים – אך זו דחתה את כולם.לדבריהם, המכללה הציעה לתובעת לקחת חלק בשיעורים בעודה שוהה בארץ, או לחלופין להקפיא את הלימודים ולהירשם לקורסים חלופיים במועדים עתידיים הנוחים לה. לחלופין, הוצע לתובעת להסב את זכויותיה למישהו אחר  – כל זאת ללא תוספת במחיר – אך היא כאמור סירבה להצעות המכללה – ועמדה על דרישתה לקבלת החזר כספי מלא.הבקשה לאישור התובענה כייצוגית נדונה בפני כבוד השופט יגאל גריל מביהמ"ש המחוזי בחיפה, אשר בימים אלה הוציא תחת ידיו פסק דין, בו הוא מקבל את טענות המכללה, ודוחה את הבקשה להגשת תובענה ייצוגית נגד המכללה.בפסק דינו קובע כבוד השופט גריל כי על אף שמדובר בחוזה אחיד – תנאיו אינם מקפחים, ועומדים בהוראות הדין. לדבריו,
ככל שקיימת א-סימטריה בהוראות הסכם ההתקשרות  – א-סימטריה זו סבירה. על כן החליט כב' השופט גריל לדחות את הטענה בדבר קיומה של תניה מקפחת בהסכם ההתקשרות – ודחה את קבלת התביעה כתובענה ייצוגית.

 

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY