“במתיחות הביטחונית הקיימת כיום, בדגש על המרחב הצפוני בואך מטרופולין חיפה והקריות, ארגונים חייבים כוח אדם המיומן בהגנת סייבר על מערכות הבקרה שלהם- עליהם להיות מוכנים בכל רגע לאירוע סייבר גדול, הגנת סייבר על מתקני טיהור מים, בתי חולים ומתקנים לייצור חשמל תבטיח פעולה אמינה ורציפה שלהם גם במקרה של פגיעה במתקן עקב פעולה עוינת”

תקיפות סייבר של גופי טרור או מדינות על תשתיות חיוניות בישראל ובמיוחד במרחב הצפוני הרגיש, עלולות לשבש את מרקם החיים האזרחי במדינה ולפגוע פגיעה משמעותית בתעשייה, בייצור, בכלכלה ואף לעלות בחיי אדם רבים. כיצד מקטינים את סיכוני פגיעות הסייבר על מתקנים רגישים במגזרי התעשייה, השירותים, מערכות הייצור והתשתיות החיוניות ונערכים לסיכוני הסייבר לקראת 2020? ב- ICS CyberSec 2019 הוועידה השנתית הרביעית להגנת הסייבר במערכות ייצור, בניינים ותעשייה, ידונו בהרחבה בשאלות המורכבות השונות הנוגעות לאבטחת הסייבר.

הוועידה שצפויה להיות גדולה מקודמותיה תתקיים במתחם הכנסים LAGO ראשל”צ ב- 24/9 בהפקת קבוצת אנשים ומחשבים, ובמסגרתה יחשפו טכנולוגיות חדישות עבור מערכות שו”ב-שליטה ובקרה ,שתפקידן להבטיח פעולה אמינה ורציפה של מתקנים אסטרטגיים. באירוע תוצג הדגמה של הגנה על מערכת בקרה אמיתית שהותקפה, לצד “ארגז כלים” של פתרונות להתמודדות. עוד בוועידה, פתרונות IIOT חדישים של חברות ישראליות ובינלאומיות, פתרונות להקטנת סיכוני “הגורם האנושי” ודיון בקבלת החלטות בבחירת טכנולוגיות הגנת הסייבר המתאימות. דניאל ארנרייךיועץ SCCE-SCADA Security  ויו”ר הוועידה: “אבטחת הסייבר עבור מערכות שליטה ובקרה תעשייתיות (שו”ב) חייבת להיות מדורגת בפסגת המשימות של ההנהלה הבכירה ​​בארגונים שעוסקים בתעשייה, אספקת חשמל ומים, נפט וגז, ביטחון הציבור, תקשורת, תעבורה בערים חכמות ועוד. ארגונים תעשייתיים חייבים לפעול על פי מתודולוגיה מתועדת למוכנות הקשורה לאירועי סייבר ותגובה מהירה ויעילה כאשר אירוע כזה מתרחש. פעולה זו מאפשרת להגיב נכון למגוון אירועים העלולים לסכן חיי אנשים, לגרום להשבתה ולנזקים. השנה תדון ועידת סייברסק בדרכים בהן צריך כל מגזר להיערך להגנה מפני איומי סייבר עתידיים, רמות האחריות של ההנהלות, העובדים ושותפי הארגון, דרכים לבלימת תוקפים מקצועיים “ברמת מדינה” ומזעור נזקי תקיפה. עוד ידונו בשאלות כמו כיצד למזער סיכונים עקב תקלות, טעויות אנוש ורשלנות בשרשרת האספקה? ולבסוף, מה תפקידם של הממשלה, מערך הסייבר הלאומי ומוסדות להשכלה גבוהה בהגנת סייבר?”.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY