איגוד ערים נגד הכרזה על מתחם בז"ן כמועצה מקומית תעשייתית: "גרמה נזק חמור "

יו"ר האיגוד: "פירוש ההצעה היא שלילה מוחלטת של סמכויות האכיפה המסורות כיום לרשויות הגובלות ולאיגוד ערים. איכות חייהם של מאות אלפי התושבים הסובלים מנפגעי איכות האוויר הנפלטים מהמתחם, תופקר לידי הנהלה שתכלול נציגות משמעותית של בעלי המפעלים

איגוד ערים אזור מפרץ חיפה להגנת הסביבה יצא בסוף השבוע האחרון במכתב חריף ליו"ר הועדה הגיאוגרפית חיפה במשרד הפנים, בו נכתב כי הפיכת מתחם בז"ן למועצה מקומית תעשייתית עצמאית תביא לגרימה נזק של ממש לאיכות האוויר בחיפה והקריות.

במכתב, שהפיץ עו"ד רשף חן יו"ר האיגוד נכתב בין היתר: "כידוע, מתחם בז"ן מהווה את המוקד העיקרי לזיהום האוויר במפרץ חיפה, עיקר פעילות האיגוד מתמקדת בניטור הזיהום ממתחם בז"ן. התוצאה של  קבלת ההצעה להפיכת בז"ן למועצה תהיה שלילת סמכויות האיגוד לטפל במתחמים (בז"ן וקרקעות הצפון) תוך גרימת נזק חמור ביותר למשימה האזורית והלאומית של שיפור איכות האוויר והסביבה באזור מפרץ חיפה"

 

לפני מספר שבועות קיים האיגוד הצבעה בנושא, וכל נציגי הרשויות החברות הצביעו פה אחד נגד ההחלטה, שלה השלכות שליליות על איכות האוויר באזור.

כוונת המדינה היא לגרוע את מתחם בז"ן מתחום השיפוט של עיריית חיפה ולהפוך את המתחם כמו גם את אזור קרקעות הצפון שנועד לקלוט פעילות של אחסנת דלקים, למועצה מקומית תעשייתית שתהיה עצמאית. באיגוד ערים מציינים כי מצב כזה ימנע מאנשי האיגוד לאכוף ולפקח על הנעשה במתחם, "באחת יתאיינו כל סמכויות האיגוד ותישלל יכולתו לטפל במכלול בעיות איכות האוויר במתחם בז"ן וקרקעות הצפון וכל המפעלים המצויים בהם ייצאו מגדר סמכותנו", נכתב במכתב.

 

עו"ד רשף חן יו"ר האיגוד התייחס להצעה ואמר: "מדובר ברעיון תמוה ביותר שקשה מאוד להבין כיצד נולד ואיזה אינטרסים נועד לשרת. מתחם בז"ן מהווה את מוקד בעיית זיהום האוויר במפרץ חיפה, מה שמשפיע על בריאותם של מאות אלפים מתושבי האזור. המצב צריך לדרבן את כל  הנוגעים בדבר לחפש דרכים להגביר את כלי הפיקוח על המתחם ולהפחית את זיהום האוויר, אך ההצעה להכריז על המתחם כמועצה עצמאית הוא ההפך המוחלט. פירושה שלילה מוחלטת של סמכויות האכיפה המסורות כיום לרשויות הגובלות ולאיגוד ערים. איכות חייהם של מאות אלפי התושבים הסובלים מנפגעי איכות האוויר הנפלטים מהמתחם, תופקר לידי הנהלה שתכלול נציגות משמעותית של בעלי המפעלים, לא תיבחר על ידי הציבור ולא תהיה חייבת כל דין וחשבון לאזרחים הסובלים מזיהום האוויר"

3 COMMENTS

LEAVE A REPLY