הממשלה אישרה הרחבת תכנית מפרץ חיפה לקריות

המשרד להגנת הסביבה מדווח על הפחתה של 22% בפליטת חומרים אורגניים נדיפים ומתריע על אי-עמידה ביעדי החלטת הממשלה למזהמים נוספים בשל עיכוב בחיבור מפעלים לגז טבעי. סגן השר, ח"כ ירון מזוז: "כתושב הקריות ונציג מחוז חיפה, אני מברך על כך שתוכנית 'אזור אוויר נקי' תורחב לאזור שזקוק לה לא פחות – אזור הקריות.

 

המשרד להגנת הסביבה מקדיש מאמצים ותקציבים רבים לתחום הפחתת זיהום אוויר מתחבורה: התחבורה אחראית על כ-56% מפליטות תחמוצות החנקן, 44% מפליטות המזהמים האורגנים הנדיפים ו-25% מפליטות החלקיקים הנשימים באיזור מפרץ חיפה. כמו כן מתרחשות חריגות מתקני איכות האוויר מתחנות ניטור הסמוכות לכבישים באיזור המפרץ.

 

ההחלטה החדשה כוללת ביצוע של אזור אוויר נקי מרכבי דיזל מזהמים בעיר חיפה (בתקצוב של 10 מיליון שקל), אשר ייושם בשטח בתוך כחצי שנה.

על הקמתו של אזור זה הממשלה החליטה בספטמבר 2015. מאז אושרה תוכנית סטטוטורית להפעלת האזור ונקבע חוק עזר עירוני, אשר אושר באחרונה על ידי שרי התחבורה והפנים. חוק העזר צפוי להתפרסם בחודשים הקרובים ומגבלות התנועה ייכנסו לתוקף בינואר 2018.

לאור ההתקדמות המשמעותית, הממשלה החליטה היום על הרחבת שטח אזור האוויר הנקי לישובי הקריות במפרץ חיפה. הרחבה זו צפוייה להיכנס לתוקף כשנה לאחר מכן (בתקצוב של 11 מליון שקל).

 

כמו כן, המשרד להגנת הסביבה ירחיב את היקף הסבסוד הניתן לבעלי רכבי דיזל מזהמים כך שתתאפשר התקנת כ-240 מסנני חלקיקים נוספים באיזור מפרץ חיפה (בתקצוב של 3 מיליון שקל).

 

בנוסף, המשרד ירחיב את מיזם שיתוף הרכב החשמלי שהותנע בחיפה ובחלק מהקריות לכלל שטח רשויות מפרץ חיפה (תקצוב של 3 מיליון שקל). הרחבה זו תאפשר השכרה והחזרה של רכב חשמלי  בכל שטחי המטרופולין באופן שיגביר את יעילות המיזם.

 

גם תוכנית הפעלת משאיות אשפה באמצעות גז טבעי אשר תיכנס לפעולה בחיפה, תורחב לרשויות נוספות שירצו בכך ביתר שטח המפרץ  (3 מיליון שקל). מוערך שפרויקטים אלו יבוצעו בעיר חיפה בתוך כחצי שנה, ובישובי הקריות בתוך כשנה.

 

התקציב הכולל של החלטה זו הוא 30 מיליון שקל לשנים 2017-2018 – 20 מיליון שקל מבסיס התקציב של המשרד ו-10 מיליון שקל כתקציב תוספתי ממשרד האוצר. יישום הצעדים יוביל להפחתה של 23% בפליטות החלקיקים מתחבורה באזור, ולשיפור משמעותי באיכות האוויר בסביבה.

עוד בדיווח שהביא המשרד בפני הממשלה ומפורסם היום לציבור: החל מיישום החלטת הממשלה לאזור מפרץ חיפה הושגה הפחתה של 22% בפליטות תרכובות אורגניות נדיפות מהתעשייה, ביחס לפליטות בשנת 2014 (שנת הבסיס ביעדי החלטת הממשלה). היעד שנקבע בהחלטת הממשלה הוא הפחתה של 48% עד 2018.

מזהמים תחמוצות גופרית, תחמוצות חנקן וחלקיקים הושגה הפחתה של 7%-15% ביחס לשנת 2014. ואולם, מניתוח תמונת המצב מסתמן, כי בשל העיכובים המתמשכים בפריסת רשת חלוקת הגז במפרץ חיפה, לא ניתן יהיה לעמוד ביעדי החלטת הממשלה להפחתות מזהמים אלה עד 2018.

הירידה בפליטות מעידה על המשך מגמת ההפחתה המשמעותית בפליטת המזהמים מהתעשייה משנת 2009, המסתכמות עד כה בהפחתות בשיעור של 40%-90% במזהמים השונים.

המשרד ממשיך לנהוג בשקיפות ולדווח לציבור על פעולותיו להפחתת זיהום האוויר ולצמצום הסיכונים הסביבתיים במפרץ חיפה.

כנדרש בהחלטת הממשלה, המשרד מדווח על סטטוס יישום ההחלטה נכון לסוף 2016, ובנוסף להפחתת מזהמים, מדווח על השלמת קביעת הדרישות לעמידה בסטנדרטים אירופיים ל-26 מפעלי התכנית; הגברת הפיקוח והאכיפה בשיעור של 30%-250%; השלמת התקנה והפעלה של מערכות למישוב אדים בכל 97 תחנות הדלק שבמפרץ והכפלת היקף הדיגומים התקופתיים ושיפור הניטור הרציף. המשרד מעדכן כי ביצוע סקר הסיכונים המצרפי, המבוצע לתכלול הסיכונים מכלל המפעלים, מתארך מעבר למתוכנן ויושלם בסוף השנה.

בדוח תמונת מצב לשנת 2016 ורבעון ראשון 2017, המהווה עדכון של הדוח שפורסם ביוני 2016, מוצגת תמונת מצב של הפליטות: מגמות הפחתה וניתוח על-פי סקטורים, תחזית להפחתת הפליטות עד סוף 2018, וכן תמונת מצב של איכות האוויר באזור מפרץ חיפה והאזור המתבססת על ניטור ודיגום בסביבה.

מדוח זה עולה כי ככלל, רמות זיהום האוויר במפרץ חיפה דומות לרמות זיהום אוויר במטרופולינים אחרים ולהשפעת התחבורה. באזורים מסוימים, בסמוך לתעשיה, נמדדו רמות זיהום גבוהות של מזהמים האופייניים לפעילות זו.

עוד עולה כי נרשמה חריגה מערך הסביבה השנתי לחנקן דו חמצני בתחנת הניטור התחבורתית "עצמאות"; וחריגה מערך הסביבה השנתי לבנזן נמדדה בסמוך למפעל בז"ן, ובגינה זומן המפעל לשימוע לשם זיהוי המקור והאחראי לחריגה והפסקתה המיידית.

 

6 COMMENTS

LEAVE A REPLY