יותר מ-53,000 תלמידים יפתחו את שנת הלימודים בחיפה.  בעיר יפתחו 4 גני ילדים חדשים ו-4 כיתות א'. מי הם האישים חדשים במערכת החינוך העירונית ובאיזה בתי ספר ילמדו מסלולי תיירות מלונאות ומסלול דו לשוני?

53,792 תלמידים מגן עד י"ב יחלו את לימודיהם בשנת הלימודים תשע"ז ב-525 מוסדות חינוך עירוני בחיפה. 11,457 ילדים ישתלבו בגני ילדים,    23,129 ילמדו בביה"ס יסודיים ו-   19,206 תלמידים ילמדו בביה"ס העל יסודיים.

4 כיתות א' חדשות יפתחו בשנת לימודים זו בביה"ס אילנות, אחווה, אחמדיה ועליה.

ראש העיר יונה יהב אמר כי, "השנה נמשיך לקדם את הייחודיות של בתי הספר- מתוך תפיסה השואפת לתת מענה לבחירות וכישרונות של כל תלמיד ותלמידה. בנוסף לתיכון הטכנולוגי "בסמ"ת" והתיכון לאמנויות "רעות", נפתח השנה תיכון לתיירות ומלונאות ובביה"ס היסודיים יפתחו שני מסלולים ייחודיים, מסלול דו לשוני וביה"ס אנתרופוסופי."

עיריית חיפה הייתה בין הערים הראשונות אשר יישמו את מסקנות ועדת טרכטנברג, שהחליטה על החלת חוק חינוך חינם מגיל 3 ותוך חמש שנים נפתחו בעיר 59 גני ילדים חדשים. כל ההתאמות הנדרשות לרישום ילדים בגילאי 3 – 5 בגני לגנים עירוניים הושלמו בשנה האחרונה.

יצוין כי משנת תשע"ב ועד לשנה זו חל גידול של 1,276 ילדים שישתלבו במערכת הגנים העירונית. גידול נרשם גם מספר התלמידים בביה"ס היסודיים כאשר 3,365 תלמידים חדשים ישתלבו במערכת החינוך החיפאית.

שנת הלימודים תשע"ז נפתחת עם הנהלה בכירה חדשה במערכת החינוך העירונית: אילנה טרוק נבחרה במהלך שנה"ל הקודמת כראשת מינהל החינוך, התרבות והרווחה.

מנהלת אגף חינוך חדשה היא  שרון קלוג'ני, אשר ניהלה עד לפני שלוש שנים את תיכון חוגים, ולראש המחלקה לבתי ספר יסודיים וחינוך חברתי- ערכי נבחרה אילנה וגמן, אשר ניהלה קודם לכן את בית הספר היסודי אלון.

טרוק, שהציגה לאחרונה את החזון החינוכי של העיר בפני הנהלת העירייה, ציינה כי בשנת הלימודים תשע"ז יושם דגש על מספר נושאים מרכזיים: חתירה למצויינות בתהליכי למידה תוך עמידה בסטנדרטים בינלאומיים, ייחודיות בתי ספר, העצמת החינוך בשעות הפנאי תוך דגש על תנועות הנוער וחיזוק תחושת השייכות לעיר, חיזוק הקשר עם הקהילה ושיפור השירות לתושב.

אילנה טרוק, ראשת מינהל החינוך, התרבות והרווחה: "הישגי ביה"ס החיפאיים בולטים בתחומים רבים- חיפה ידועה בשיעור נשירה נמוך ביותר העומד כיום על  0.8% בלבד ע"פ נתוני הלמ"ס, לצד מגמת עלייה מתמשכת בשיעור הזכאות לבגרות. תכנית המצויינות במתמטיקה ובמדעים שמוביל ראש העיר, הביאה את התלמידים החיפאיים למקום מכובד ולפריצת דרך ארצית בשיעור התלמידים הבוחרים במסלול המתמטיקה והמדעים בתיכון. במישור הערכי- שיעור המתגייסים לצה"ל בחיפה עומד על  78.5% (לעומת 75.9% בתל אביב ו- 55.7% בירושלים) מתוכם, 55.3% מהמתגייסים מתנדבים ליחידות קרביות. בנוסף, חיפה בולטת במספר החניכים הפעילים בתנועות הנוער- – נושא עליו יושם דגש בשנה הקרובה, וכן אנו גאים במספר שיא של תלמידים המתנדבים במוסדות הקהילתיים. בתחום הספורט יושם דגש על תכניות המקדמות אורח חיים פעיל ובריא בקרב התלמידים והשתתפות התלמידים בנבחרות ספורט בינלאומיות."

2 COMMENTS

LEAVE A REPLY