רשות הספנות והנמלים (רספ"ן) במשרד התחבורה פרסמה השבוע את מדדי רמת השירות בנמלי ישראל למחצית הראשונה של 2023.

מהנתונים עולה שנמל חיפה מוביל כמעט בכל פרמטר שנבחן, וכן מציג שיפור משמעותי ברוב הפרמטרים.

שיפור במדדי השירות בנמל חיפה:

מהנתונים שמפרסם משרד התחבורה עולה כי חברת נמל חיפה שנרכשה בתחילת השנה על ידי קבוצת אדאני-גדות, רשמה שיפור כמעט בכל ממדי השירות ביחס לתקופה טרום ההפרטה.

מכולות:

זמן שהייה ממוצע של אוניית מכולות בנמל חיפה (הזמן מתחילת העבודה על האונייה ועד סיומה) עמד במחצית הראשונה של השנה על 22 שעות. מדובר בירידה בהשוואה לשנים קודמות. כך לדוגמה, בשנת 2022 עמד זמן השהייה הממוצע של אוניה בנמל חיפה על 29 שעות, ועל 44 שעות בשנת 2021.

שיפור דרמטי נוסף נרשם בזמן ההמתנה הממוצע של אוניית מכולות (הזמן מהגעת האונייה לאזור הנמל ועד תחילת העבודה). זמן ההמתנה הממוצע עמד במחצית הראשונה של 2023 על 4.5 שעות, זאת בהשוואה ל-7.2 שעות בממוצע ב-2022, ירידה של כמעט 40%.

שיפור נוסף נרשם בתפוקת העבודה, קרי בכמות המכולות שעובדי הנמל פורקים או טוענים בשעה. הנמל סיים את החצי הראשון של 2023 עם 49.7 מכולות שנפרקו/נטענו בממוצע בשעה (לעומת 46.9 ו-46.6 בשעה בשנים 2022 ו-2021 בהתאמה).

מטען כללי:

נמל חיפה רושם שיפורים משמעותיים בשורה של מדדים על פי משרד התחבורה:

זמן שהייה של אוניית מטען כללי עמדה בחצי הראשון של 2023 על 73.6 שעות בממוצע, זאת לעומת 125.3 בשנת 2022 ו-163.4 בשנת 2021.

גם זמן ההמתנה של אוניות מטען כללי עד כניסתן לעבודה ירד דרמטית – 20.4 בחצי הראשון של 2023 לעומת 61.5 בשנת 2022 ו-98.3 בשנת 2021

בתפוקה ממוצעת לשעת שהיית אוניית מטען כללי עלה נמל חיפה משינוע 18.5 טון בממוצע בשנת 2021 ו-26.7 טון בשנת 2022 לשינוע 46 טון (!) בשעה בשנת 2023.מנתוני משרד התחבורה עולה באופן מובהק המובילות בשירות של חברת נמל חיפה בחצי הראשון של 2023:

זמן המתנה ממוצע של אוניית מכולה:

מקום ראשון – נמל חיפה – 4.5 שעות

מקום שני –  נמל אשדוד – 12.9 שעות

מקום שלישי – נמל המפרץ – 14.3 שעות

מקום רביעי – נמל הדרום 15.5 שעות

תפוקה ממוצעת לשעת עבודה של אוניית מכולה:

מקום ראשון – נמל חיפה – 49.7 מכולות

מקום שני –  נמל המפרץ – 40.4 מכולות

מקום שלישי – נמל אשדוד – 35.7 מכולות

מקום רביעי – נמל הדרום 23.6 מכולות

זמן המתנה ממוצע של אוניית מטען כללי:

מקום ראשון – נמל חיפה – 20.4 שעות

מקום שני –  נמל אשדוד – 85.3 שעות

מקום שלישי – נמל המפרץ – 119.9 שעות

מקום רביעי – נמל הדרום 167.7 שעות

תפוקה ממוצעת לשעת שהייה של אוניית מטען כללי:

מקום ראשון – נמל חיפה – 46 טון

מקום שני –  נמל המפרץ – 26.5 טון

מקום שלישי – נמל אשדוד – 25.8 טון

מקום רביעי – נמל הדרום 14.1 טון

בנמל חיפה מסבירים שהשיפור במדדים נובע משיפורים בציוד, לצד יכולות גבוהות ומחויבות מלאה של עובדי הנמל. בנוסף, השיפור המשמעותי במטען הכללי נרשם לטענת הנמל בזכות מיקוד בשיפור השירות למטען הכללי, בכלל זה פתיחת רציף קישון מזרח לפעילות בתחום זה, וכן את הרציף המזרחי שפרק כמות אדירה של סוגים שונים של תפזורות וגרעינים. נמל חיפה קיבל בתקופה זו  חמישה עגורנים חדישים לפריקת מטען כללי שהוצבו ברציף קישון מערב ובמקביל הועברו שלושה עגורנים למטען כללי לרציף קישון מזרח וכן עגורני מטען כללי לרציף המזרחי.עוד בנושא השבחת ציוד – בתחום המכולות בוצעה הגבהה והארכת הזרוע לארבעה עגורני מכולות, כדי לקלוט אוניות מכולה ענקיות במסוף כרמל.

"2023 היא שנה משמעותית לנמל חיפה והשנה הראשונה שלו כחברה פרטית. אני גאה לראות את השיפור במדדי השירות במחצית הראשונה של השנה. העובדה שאנו מובילים כמעט בכל הפרמטרים, גם אל מול טרמינלים חדשים שנפתחו בשנתיים האחרונות מוכיחה שה-DNA של עובדי נמל חיפה הוא לא להסתפק בשום דבר שהוא פחות משירות מצוין ללקוחותינו. את הבעת האמון הזו של לקוחות הנמל ראינו גם בחודשיים האחרונים מאז פרוץ המלחמה. נמל חיפה, בסיוע הידע האדיר של הבעלים שרכשו את הנמל בתחילת השנה, קבוצת אדאני-גדות, ימשיך לפעול למען שיפור השירות", מסביר אודי שרון, מנכ"ל חברת נמל חיפה. 

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY