איזה צמח נדיר ומפתיע התגלה בנחל הקישון ?

רשות נחל הקישון מספרת כי לאחר עשרות שנים התגלתה במורד אגן הקישון אוכלוסיית צמח מלחות נדיר, רופית הים, צמח שנמצע בסכנת הכחדה ועתיד לההרס ולהקבר תחת תשתיות הרכבת הקלה, המתוכננת בין חיפה לנצרת ונמצאת בשלבי תכנון וסקר מתקדמים

בסקר גופי מים עונתיים שערכה רשות נחל הקישון, נמצאו באזור הצ'ק פוסט בחיפה, מרבדים בצפיפות בינונית של רופית הים (Ruppia maritima). הצמח הנדיר נחשב כי נכחד מאזור הקישון  וכעת נצפה מחדש.

רופית הים הוא עשב טבול הגדל בבריכות מים ובביצות מלוחות ומוגדר בישראל כצמח בסכנת הכחדה (מין אדום). תפוצת רופיית הים בארץ נמצאת בנסיגה וכיום ידועים רק עוד חמישה אתרים בלבד בהם נמצא מין זה (חוף הכרמל, פלשת, הבקעה, ים המלח והערבה). גוף המים בו נמצאה רופית הים באזור הצ'ק פוסט בעל מליחות גבוהה מאוד  ביחס למים מתוקים וכחצי ממליחות מי הים.

חשוב לציין, כי במהלך הסקר, נמצאו בנקודת שונות: ראשנים של אילנית מצויה (Hyla savingy), צפרדע נחלים (Pelophylax ridibundus), וטריטון הפסים (Triturus vittatus). מיני דו-חיים אלו מוגדרים כמינים אדומים עקב העלמות בתי הגידול שלהם, בעקבות ייבוש אקטיבי של גופי מים עונתיים או ריסוס גופי המים בחומרי הדברה.

גם גוף המים העונתי בו נצפתה רופית הים עתיד לההרס ולהקבר תחת תשתיות הרכבת הקלה, המתוכננת בין חיפה לנצרת ונמצאת בשלבי תכנון וסקר מתקדמים.

בכוונת רשות נחל הקישון לשמר פרטים ממין זה בגן הבוטני לשימור צמחי מלחת הקישון שהקימה בשיתוף עם מכללת אורנים. הימצאות הצמח הנדיר באזור הצ'ק פוסט, יחד עם שטחים נוספים בקרבת נחל הקישון, כדוגמת האפנדיקס (שריד האחרון למלחת הקישון) מורה על ייחודו של המרחב אותה רשות נחל הקישון פועלת לשמרה.

לדברי שרון נסים, מנכ"לית רשות נחל הקישון: "בשל לחצי הפיתוח שלאורך מישור החוף בישראל נדחקים ונעלמים בתי הגידול הייחודים שהיו כאן. גילוי אוכלוסיית המין רופית הים מעלה מחדש את חשיבות שימור בתי הגידול הלחים בישראל ובפרט מה שנותר ממלחת הקישון. בעתיד מתכננת רשות נחל הקישון להשיב פרטים של רופית הים לפארק מורד הקישון, כמו גם של צמחי מלחה שונים ובכך לשקם ולשמר בית גידול ייחודי זה".

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY