מדוע קוזזה קצבתו של עיוור ב-100% מזה 30 שנים, אב ל-3 ילדים שעלה מאתיופיה בשנת 2001 והכנסתו היחידה היא קצבאות מהמוסד לביטוח לאומי ומשרד הרווחה, במשך כשנתיים? לפי תשובת מנהלת מחלקה בכירה בסניף ביטוח לאומי שבחיפה: טעות.

ד' הוא גבר כבן בן 51, אב ל-3 ילדים המתגורר בחיפה, שהתגרש בשנת 2006 ומאז, הוא חייב בתשלום מזונות בסך של 1,118 ₪. ד' זכאי לקצבת נכות ושירותים מיוחדים בסך חודשי של 5,702 ₪, ואילו ביטוח לאומי מקזז מתוך הקצבאות הללו סך של 2,630 ₪ מידי חודש. בנוסף, ד' מקבל משירותי הרווחה קצבה חודשית בסך של 1,353 ₪, כך שבפועל, הכנסתו החודשית עומדת על 4,425 ₪, אולם הוצאותיו החודשיות מסתכמות בסך של 6,343 ₪. לפני כשנתיים, הבחין ד' כי הקצבה החודשית שלו קוצצה, ולא הבין את הסיבה. הוא פנה למחלקה לסיוע משפטי במחוז חיפה ולאחר תחקור הרקע, הוגשה תביעה לבית הדין לעבודה בחיפה, נגד מוסד ביטוח לאומי, אולם עמדת בית הדין האזורי לעבודה בחיפה היא כי הקיזוז מקצבאותיו של ד' נעשה בהתאם לדין. "הוצאותיו הבסיסות ביותר של מרשי, בקיזוז הכנסותיו, מביאות אותו לפת לחם ואינן מותירות לו לחיות בכבוד", אומר עו"ד זיו אור, ממשרד עורכי הדין זיו אור שבחיפה, המלווה את התובע בהליך המשפטי במסגרת המחלקה לסיוע משפטי.

במסגרת ניהול ההליך, פנה עו"ד אור ישירות למוסד לביטוח לאומי, ובמכתב מפורט שטח את טיעוניו, שעיקרם הוא אי-עמידה בנוהל המפורט בחוזר 1873, לפיו במקרה של נכה, שבידו צו כינוס והוא בעל חוב בדמי מזונות, אין לקזז את החובות שנוצרו מתאריך מתן הצו. בנוסף, הוסבר במכתב, בהתאם לפסק דין מזונות, ד' אמור להפסיק היות חב בתשלום מזונות מאחר ומלאו לבנו הקטן 18. בתשובת המוסד לביטוח לאומי שהוגשה לבית הדין האזורי לעבודה בחיפה ב-7.2.21, הסבירה מנהלת מחלקה בכירה בסניף ביטוח לאומי שבחיפה, כי קוזזו דמי מזונות בטעות וכי ד' יזוכה בסכום רטרואקטיבי של כ-30,000 ₪, על התקופה בה נעשתה הטעות. עו"ד אור מציין כי השגיאה תוקנה, אך התיק אינו סגור מבחינתו: "נבקש מביטוח לאומי לבדוק את גובה החוב בתיק ההוצאה לפועל ונוודא כי החוב מדויק. אני מקווה שכעת, משהוסדר העניין, יוכל מרשי להתקיים בכבוד ולממן את הוצאותיו הבסיסיות ולחיות את חייו בשלווה ובכבוד", מסכם עו"ד זיו אור, ממשרד עורכי הדין זיו אור שבחיפה.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY